Have any Questions?

0904615855

PMC – Tinh thần dịch vụ Omotenashi trong Trà đạo Nhật Bản

PMC Sites > > Videos > Videos > PMC – Tinh thần dịch vụ Omotenashi trong Trà đạo Nhật Bản
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bN5GGhwStd8[/youtube]
Рубрики

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC
57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: http://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

PMC © 2012 - 2018. All rights reserved.

DMCA.com Protection Status