Danh mục sổ tay tiêu chuẩn quản lý

SỔ TAY QUẢN LÝ CHUNG
1Sổ tay hướng dẫn Quản lý bất động sản
2Sổ tay tiêu chuẩn dịch vụ
3Sổ tay Ban quản Trị
4Sổ tay hướng dẫn các quy định chung về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
QUẢN LÝ RỦI RO
5Sổ tay hướng dẫn an toàn và sức khỏe môi trường, phòng ngừa và hạn chế rủi ro
6Sổ tay hướng dẫn trường hợp khẩn cấp
7Sổ tay hướng dẫn khi xảy ra hỏa hoạn
8Sổ tay hướng dẫn tiết kiệm năng lượng
9 Quy trình kiểm soát và phòng ngừa rủi ro
9.1Kiểm tra rủi ro hàng ngày tòa nhà
9.2Phiếu báo hỏng
9.3Quy trình niêm phong
9.4Sổ theo dõi đóng mở niêm phong
9.5Biên bản sự việc mất, rách, hủy niêm phong
9.6Sổ theo dõi niêm phong chìa khóa tòa nhà
10Quy trình xử lý rác thải
10.1Quy trình vận chuyển rác thải từ tòa đến điểm tập kết
10.2Quy trình xử lý các đồ vật tìm thấy trong rác thải
10.3 Sổ theo dõi các đồ vật tìm thấy
10.4Sổ theo dõi nhà thầu rác thải đến thu gom rác tại tòa nhà
BAN QUẢN TRỊ
11Mục đích hoạt động Ban quản trị
12Quy trình thành lập BQT
13Thủ tục thành lập BQT
14Các biểu mẫu của BQT
QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
15Sổ tay hướng dẫn khai thác tòa nhà
16Sổ tay Tòa nhà
17Sổ tay quản lý, giao tiếp và quan hệ khách hàng
18Quy trình quản lý hình ảnh tòa nhà
NHÂN SỰ
19Sổ tay nhân viên
20Sổ tay quản lý nhân sự
21Quy trình quản lý nhân sự
22Sổ tay hướng dẫn tiêu chuẩn đồng phục
23Sổ tay hướng dẫn kiểm soát nhân sự nhà thầu an ninh
24Sổ tay hướng dẫn kiểm soát nhân sự nhà thầu làm sạch
KẾ TOÁN
25Hướng dẫn lập ngân sách tài chính
26Quy định quản lý tài khoản ngân hàng
27Quy định quản lý phí dịch vụ và phí bảo trì
28Quy định thủ quỹ
29Quy định thanh toán
30Quy đinh quản lý và khấu hao tài sản
 LỄ TÂN, THỦ KHO, HÀNH CHÍNH
31Quy trình lễ tân
31.1Sổ theo dõi khách ra vào tòa nhà
31.2Sổ Lost & Found
31.3Sổ bàn giao Lễ tan
31.4 Quy trình quản lý kho
31.4.1Đơn đề nghị nhập hàng
31.4.2Phiếu nhập hàng
31.4.3Phiếu yêu cầu sử dụng vật tư, công cụ
31.4.4Phiếu báo hỏng
31.4.5Phiếu xuất kho
31.4.6Sơ đồ kho
31.4.7Báo cáo kho hàng tuần ( nhập, xuất, tồn )
31.4.8Biên bản hủy lõi giấy vệ sinh
32 Quy trình quản lý, mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ
32.1Phiếu đề nghị mua sắm
32.2Phiếu nhập, xuất
32.3Phiếu bàn giao công cụ, dụng cụ
QUẢN LÝ NHÀ THẦU
33Sổ tay hướng dẫn thi công và lắp đặt nội thất
34Quy trình quản lý nhà thầu thi công
34.1Nội quy nhà thầu thi công tại tòa nhà
34.2Giấy đăng ký làm việc
34.3Giấy đăng ký tài sản, thiết bị ra/vào tòa nhà
34.4Giấy đăng ký sử dụng thang máy
34.5Giấy đăng ký làm việc ngoài giờ
34.6Sổ theo dõi công nhân nhà thầu làm việc
34.7Biên bản sự việc
QUY TRÌNH AN NINH
35Sổ tay giao tiếp nhân viên an ninh
36Sổ tay Phòng ngừa rủi ro và kiểm soát luồng người
37Sổ tay hướng dẫn nhân viên an ninh bằng hình ảnh
38Sổ tay hướng dẫn quản lý chìa khóa
39Quy trình kiểm soát công nhân, nhà thầu
40Quy trình kiểm soát tài sản, thiết bị tòa nhà
41Quy trình kiểm soát phương tiện
41.1Sổ theo dõi phương tiện ra/vào
41.2 Sổ theo dõi phương tiện đậu đỗ trong từng giờ tại bãi xe
41.3Sổ theo dõi ô tô, xe máy để qua đêm
41.4Sổ bàn giao thẻ xe, phương tiện
41.4.1Biên bản sự việc mất thẻ xe
41.4.2 Biên bản hủy thẻ xe
42Quy trình tuần tra
43Quy trình xử lý tình huống và hành vi không mong muốn
44 Báo cáo ngày, tuần, tháng
QUY TRÌNH LÀM SẠCH
45Sổ tay giao tiếp nhân viên Làm sạch
46Sổ tay hướng dẫn nhân viên làm sạch bằng hình ảnh
46.1Quy trình làm sạch khu vực công cộng
46.2Quy trình làm sạch khu vực ngoại cảnh
46.3Quy trình làm sạch vách kính
46.4Quy trình làm sạch sân vườn
46.5 Quy trình làm sạch các thiết bị trên cao
46.6 Danh mục các công việc vệ sinh định kỳ
47Quy trình kiểm soát  nhà thầu côn trùng
48 Quy trình kiểm soát nhà thầu chăm sóc cây cảnh
QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG KỸ THUẬT
49Các sổ tay hướng dẫn
49.1Sổ tay hướng dẫn xử lý những tình huống khẩn cấp
49.2Sổ tay phòng chống bão lụt
49.3Sổ tay An toàn sức khỏe nghề nghiệp
49.4Sổ tay An toàn điện
49.5Sổ tay Tiết kiệm năng lượng
50Các quy trình vận hành hệ thống kỹ thuật
50.1Quy trình vận hành hệ thống báo cháy
50.2Quy trình vận hành hệ thống sprinkler
50.3Quy trình vận hành hệ thống chữa cháy vách tường
50.4Quy trình vận hành tủ hạ thế tổng (MSB)
50.5Quy trình vận hành máy phát điện
50.6Quy trình vận hành hệ thống bơm nước sinh hoạt
50.7Quy trình vận hành hệ thống chiller
50.8Quy trình vận hành hệ thống quạt thông gió
50.9Quy trình vận hành hệ thống quạt tăng áp
50.10Quy trình vận hành hệ thống quạt thông gió bãi đậu xe
50.11Quy trình vận hành bể bơi
50.12Quy trình cứu hộ thang máy
50.13Quy trình vận hành hệ thống CCTV
50.14Quy trình vận hành hệ thống Access Control
50.15Quy trình vận hành hệ thống BMS
50.16Quy trình vận hành hệ thống Car Parking
51Quy trình bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật
51.1Quy trình bảo dưỡng hệ thống báo cháy
51.2Quy trình bảo dưỡng hệ thống sprinkler
51.3Quy trình bảo dưỡng hệ thống chữa cháy vách tường
51.4Quy trình bảo dưỡng hệ thống màn ngăn cháy
51.5Quy trình bảo dưỡng bình chữa cháy
51.6Quy trình bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng sự cố/đèn Exit
51.7Quy trình bảo dưỡng hệ thống quạt tăng áp
51.8Quy trình bảo dưỡng tủ hạ thế tổng (MSB)
51.9Quy trình bảo dưỡng các tủ điện phân phối
51.10Quy trình bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng
51.11Quy trình bảo dưỡng hệ thống chống sét
51.12Quy trình bảo dưỡng máy phát điện
51.13Quy trình bảo dưỡng hệ thống bơm nước sinh hoạt
51.14Quy trình bảo dưỡng chiller
52Quy trình bảo dưỡng tháp giải nhiệt
52.1Quy trình bảo dưỡng FCU/PAU
52.2Quy trình bảo dưỡng hệ thống quạt thông gió
52.3Quy trình vận hành hệ thống quạt thông gió bãi đậu xe
52.4Quy trình bảo dưỡng hệ thống cửa tự động
52.5Quy trình bảo dưỡng thiết bị phòng GYM
52.6Quy trình bảo dưỡng hệ thống mạng/thoại
52.7Quy trình bảo dưỡng thang máy
52.8Quy trình bảo dưỡng hệ thống gas trung tâm
52.9Quy trình bảo dưỡng máng trượt rác

Share